Kurumsal Yapı

BAŞKAN
Ersan GÖKSU
Genel Müdür
BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Jost STUDER
Teknik Danışman
TEKNİK MÜDÜR
Hans Ulrich FREY
Yapı ve Deprem Mühendisliği Bölüm Başkanı
PROJE MÜDÜRÜ
Pierre Andre DOUSSE
Hidrolik ve Altyapı Bölüm Başkanı
PROJE MÜDÜRÜ
Walter SCHOPP
Ulaşım / Trenyolu ve Karayolu Bölüm Başkanı